Zdroje tepla

Systémová technika AEG

Budete-li se tedy zamýšlet nad tím, jak zajistit ve svém nově plánovaném nebo rekonstruovaném domě teplo, budete se zabývat tím nejdůležitějším. Hned první úvahou o topení ve Vašem domě je jaký zdroj tepla využijete. Moderní stavební a izolační materiály, okna, dveře a konstrukční prvky dávají dnes vzniknout rodinným domům s tepelnou ztrátou méně než poloviční oproti stejně velkým domům před 20 nebo 30 lety. A to Vám umožní volit mezi několika principy tepelného zdroje a uvažovat nejen o ceně jeho pořízení, ale i provozních nákladech a úsporách v perspektivě 10 a více let. Tepelným zdrojem, který dodává do domu několikanásobně více energie, než odebere z elektrické sítě je tepelné čerpadlo. Ostatní energii, nutnou pro vytápění a ohřev vody, si bere zdarma z okolního prostředí – ze země nebo ze vzduchu. Dalším významným hlediskem je tedy i šetrnost k životnímu prostředí, která je dnes oceněna státní podporou pro instalaci tepelného čerpadla a která může dosáhnout až 30% z vložené investice. Podle zdroje vstupní energie pro tepelné čerpadlo jsou nejpoužívanější systémy země/voda (řada čerpadel T nebo H firmy AEG). V tomto případě je získávána nízkopotenciální energie ze země nebo ze vzduchu.

Řada TTF – Systém země/voda

 Datasheet ke stažení (*.pdf)

Tepelná čerpadla TTF jsou ideálním přístrojem pro náročnější aplikace. Individuálně dle požadavku objektu a zákazníka lze doplněním o zvláštní příslušenství jako jsou sady pro připojení primárního okruhu systému země/voda (vrty nebo plošné kolektory), akumulační zásobník, zásobník teplé užitkové vody, volit vhodnou konfiguraci soustavy. Samo tepelné Čerpadlo přitom obsahuje většinu hlavních komponent pro zapojení do topné soustavy. Jeho hlavními přednostmi jsou vynikající výkonové parametry, malé rozměry a velice nízká hlučnost.

Řada TTL – Systém vzduch/voda

Datasheet ke stažení (*.pdf)

Tepelná čerpadla AEG vzduch / voda získávají teplo pro vytápění jednoduše z okolního vzduchu. Vyrábí se ve dvou provedeních, venkovní nebo vnitřní instalace Potřebují pro montáž překvapivě málo místa. Nový výkonný scrollkompresor je velmi tichý, výkonný a zajišťuje odpovídající topný faktor po celý rok a tak i levnou a efektivní dodávku tepla pro dům. Ekologické chladivo R407C umožňuje dobrý zisk tepla i při venkovní teplotě -20 oC. Tepelná čerpadla TTL pracují s výstupní teplotou topné vody až 60 oC.

Řada TTF – Systém země/voda kompakt

Datasheet ke stažení (*.pdf)

Tepelná čerpadla země / voda kompakt jsou kombinací osvědčené techniky tepelného čerpadla TTF s vestavěným kvalitním zásobníkovým ohřívačem vody, v rozměrově úsporném, tichém a vzhledově atraktivním provedení. V přístroji je oproti provedení TTF vestavěno primární oběhové čerpadlo se dvěma filtry. Ve spodní části je umístěn 200l zásobníkový ohřívač vody s vestavěným velkoplošným výměníkem. Tepelné čerpadlo je schopno dodat maximální teplotu topné vody až 60 oC. Tepelné čerpadlo nevyžaduje žádnou údržbu. Montáž a servis jsou usnadněny přístupem ke všem součástkám z čelní strany. Díky tomu není při umístění přístroje nutný volný přístup z boku ani ze zadu, což snižuje nezbytnou zastavěnou plochu na pouhých 0.39 m2 .

Řada THZ – Ventilační jednotka s Tepelným Čerpadlem a rekuperací

Datasheet ke stažení (*.pdf)

Kompaktní systém pro centrální odvětrání bytů, rodinných domů, pro přípravu TUV a pro veškeré zásobování teplem. Jádrem přístroje je tepelné čerpadlo vzduch / voda. Je vhodný pro domy s tepelnou ztrátou do cca 10 kkW. Rekuperace tepla z odpadního vzduchu se provádí pomocí velmi účinného tepelného výměníku s křížovým protiproudem a dále agregátem tepelného čerpadla vzduch / voda. Přídavně se odebírá teplo z venkovního vzduchu aby bylo zaručeno maximální pokrytí tepla tepelným čerpadlem. Teplo produkované tepelným čerpadlem je buď používáno v nízkoteplotní teplovodní topné soustavě, nebo je jím vyhříván vestavěný zásobník TUV. Součástí přístroje je i sofistikovaný řídící systém s jednoduchou obsluhou, který optimalizuje všechny provozní režimy a současně slouží jako ekvitermní týdenní regulátor topení a TUV. U provedení SOL umožňuje vestavěný výměník přímé připojení 2 – 4 solárních kolektorů do okruhu tepelného čerpadla.

Solární kolektory

Datasheet ke stažení (*.pdf)

Podmínkou existence dalších generací je posun od neobnovitelných zdrojů energie ke zdrojům obnovitelným a ekologicky čistým. Vhodný obnovitelný zdroj by měl být přijatelný i cenově. Všechny tyto parametry splňuje slunce. Podle odhadu astronomů bude slunce svítit ještě dalších 5 miliard let. Ze slunce dopadá na zem asi 1 500 krát více energie než se spotřebuje z neobnovitelných zdrojů. V kolektoru může být využito nejen přímé oslunění ale i difuzní záření. Díky tomu může kolektor přijímat až 300 W/m2 energie i ve dnech kdy je zataženo. Návrhy solárních systémů s řešením technické i ekonomické problematiky, včetně ekonomického rozpočtu, Vám připravíme zdarma.

Princip Funkce tepelného čerpadla 

Tepelné čerpadlo pracuje podobně, jako lednička. Odebírá energii z venkovního média, kterým může být země, vzduch nebo voda a povýší ji na vyšší teplotu použitelnou pro topení a ohřev TUV. Vezměme si jako příklad tepelné čerpadlo, které využívá hlubinný vrt. Z něj se získává teplo pomocí média, kterým je obvykle nemrznoucí směs. Ta se pomocí vodního čerpadla prohání vrtem, kde se zahřeje na zhruba 4–8°C. Takto ohřátá se dostává do tepelného čerpadla, kde ve výparníku předává teplo pracovnímu (chladícímu) médiu. Pracovní médium je látka s nízkým bodem varu (freon), který se ve výparníku odpařuje. Odpařováním freonu dochází k předání tepelné energie z vrtu tepelnému čerpadlu což je doprovázeno ochlazením vody z vrtu. Pracovní médium je poté stlačeno kompresorem. Tím dojde k jeho zahřátí. Horké páry freonu jsou zavedeny do druhého výměníku – kondenzátoru, kde se předává teplo freonu topné vodě, nikoli však na teplotě blízké teplotě vrtu ale na teplotách cca 80°C. Zároveň zde dochází ke zkapalnění freonu.Kapalný freon je přes expanzní ventil přepuštěn opět do výparníku, který pracuje na mnohem nižším tlaku, takže dojde k ochlazení freonu pod teplotu varu a tím je připraven na další pracovní cyklus.

Srovnání provozních nákladů na vytápění