Smart House


Co to vlastně je inteligentní dům?

Různé firny, nabízejí pod názvem „Inteligentní dům“ (Smart House) různé systémy, které se více či méně blíži ideálu komfortního a ekonomického bydlení. My pod tímto pojmem chápeme technické vybavení domu jako vytápění, zabezpečovací systém, bazén rolety a pod, které zajišťuje vysoký komfort bydlení. Zařízení je ovšem doplněno inteligentním řídícím systémem, který navýší komfort a přitom zajistí ekonomický a bezpečný provoz celého domu.

Jak takový inteligentní řídící systém pracuje?


Jedná se o technologický počítač, do kterého jsou zavedeny signály od čidel a pohonů z celého domu. Řídící systém je vyhodnocuje a provádí optimální řízení s ohledem na vysoký uživatelský komfort a ekonomičnost celého systému.

Hlavní význam tohoto řešení spočívá v tom,že veškeré subsystémy jsou vzájemně integrovány do jednoho inteligentního celku. To znamená, že si spolu vzájemně rozumějí a spolupracují. Zajistí všechny potřebné logické vazby mezi jednotlivými subsystémy a umožní realizovat celou řadu funkcí, které jsou klasickými způsoby nerealizovatelné. Tím se otevírá cesta ke skutečně chytrému řízení domu, které je navíc možno přizpůsobit individuálním požadavkům investora.

Jaké jsou další výhody?

Jednotné ovládání

Jak již bylo řečeno, náš inteligentní dům v sobě zahrnuje sledování a ovládání všech subsystémů domu, jako je vytápění, zabezpečovací systém, osvětlení, předokenní rolety nebo bazén Každý z těchto subsystémů je normálně vybaven vlastní řídící jednotkou, pomocí které uživatel sleduje chod zařízení a také jej ovládá. Tyto jednotky většinou především s ohledem na cenu sice technologii uřídí, pro ovládání bývají vesměs vybaveny malým displejem a omezeným počtem tlačítek, takže ovládání je složité a i k vyvolání jednoduché funkce je potřeba manuál. Inteligentní dům má k dispozici celou řadu ovladačů od jednoduchých až třena po osobní počítač, které se neprogramují pro ovládání všech potřebných zařízení. Ovládání je jednoduché a intuitivní, takže po dvou měsících můžete klidně zapomenout, kam jste dali návod k obsluze a vůbec Vám nebude chybět.

Snadné rozšiřování

Co se stane, když se po několika letech rozhodnete instalovat tepelné čerpadlo, postavit bazén nebo skleník? Z hlediska „Inteligentního domu“ to nebude znamenat příliš. Celý systém je totiž modulární, to znamená pokud vyčerpáme zabudované rezervy, přidáme další modul do rozvaděče, namontují se čidla a ovladače a je hotovo. Nová zařízení jsou optimálně začleněna do celého systému, jako by tam byla odjakživa.

Individuální řešení

Celý systém je volně programovatelný a dělá se individuálně podle zařízení která ovládá a podle podle požadavků investora. Není nutno aby se uživatel přizpůsoboval vývojářům v Číně nebo USA, kteří výrobek vyvinuli jednotně pro celý svět. Systém se přizpůsobí uživateli s tím, že do něj zapracujeme naše vlastní zkušenosti, které jsme získali za 10 let působení v tomto oboru. A pokud zjistíte, že jste při realizaci na něco zapomněli? Opět žádný problém, zapomenuté funkce je možno kdykoli doprogramovat.

Není ovládání příliš složité?

Možností, jak systém ovládat je více. Myslím, že každý je schopen si najít způsob, který mu vyhovuje. Ten kdo je schopen pracovat s počítačem na základní úrovni, dá pravděpodobně přednost ovládání z PC. Na monitoru počítače je v grafické formě obraz technologie, případně blokové schéma zařízení. stav jednotlivých částí je indikován aktivními nápisy, ikonami apod. Tímto způsobem obsluha získá rychlý přehled o stavu, bez zdlouhavého procházení menu. Ovládání se pak provádí výběrem požadovaného objektu myší a aktivováním odpovídajícího povelu z nabídky. O důležitých stavech nebo poruše určité části technologie je obsluha informována opticky pomocí kontrolky, případně nápisem nebo akusticky sirénou nebo hlasovým výstupem PC. Celý systém je možno ovládat dálkově a monitorovat pomocí tel. linky, internetu nebo GSM.

Jaká je cena zařízení?

Systém představuje individuální řešení. Pro výpočet jeho ceny není možno použít nějaký ceník. Odborným odhadem jsme schopni cenu stanovit po konzultaci s investorem, po zjištění jeho požadavků. Pevnou cenu jsme schopni vypočítat po vypracování projektu.