Služby

Nabízíme komplexní služby v oblasti dodávek automatizovaných systémů řízení a průmyslové automatizace. Jedná se především o projektování systému, dodávku a montáž přístrojů a programového vybavení, uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy. Součástí našich dodávek je pochopitelně také záruční a pozáruční servis.

Projektování

Projektování pro nás neznamená pouze nakreslení výkresů. Samotné prácí předchází pečlivá příprava, která zahrnuje analýzu problému a konzultaci zadání s investorem. Teprve poté se mohou rozběhnout vlastní projekční práce. Naše projektanty nezajímá pouze funkce zařízení ale i to, jak kvalifikovaná obsluha bude technologii provozovat. Na základě těchto znalostí a vlastních zkušeností navrhneme investorovi řešení, které považujeme za optimální a které se pohybuje v dohodnutých cenových relacích.

Vlastní projekt je vytvářen v elektronické podobě v Autocadu. Zahrnuje veškeré potřebné části jako výkresy rozvaděčů, liniová schémata, specifikaci přístrojů, dispoziční řešení a pod.

Dodávka a montáž zařízení

Při vlastní realizaci zajišťujeme dodávky a montáž přístrojů dle projektové dokumentace. Dokonce i v průběhu realizace jsme schopni pružně reagovat na dodatečné požadavky investora. Dodáváme řídící systémy a ostatní přístrojové vybavení od renomovaných výrobců se kterými máme dlouhodobě dobré zkušenosti.V našich dodávkách nechybí řídící systémy takových značek jako Siemens, SAIA nebo Mitsubishi. Na některé řídící systémy naši pracovníci absolvovali školení i v zahraničí. Součástí dodávky řídícího systému je programové vybavení pro vlastní řídící systém i pro jeho ovládání.

Servis
Pro dodávky našich systémů zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Větší systémy jsou připojeny pomocí modemu k tlf. lince a je možno je dálkově diagnostikovat, případně provést úpravy programového vybavení. V ostatních případech zajišťujeme podle důležitosti a podle podmínek servisní smlouvy až 24 h servis se zásahem na místě