Řízení procesů

Firma Atria Control, s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti řízení technologických procesů a průmyslové automatizace. Známe technologii čištění a úpravy vody, topení, chlazení větrání, a další. Naše systémy jsou schopny řídit technologické procesy v různých chemických nebo potravinářských provozech nebo ovládat speciální strojní zařízení. Našim zákazníkům jsme schopni nabídnout celou škálu řešení, od  nejjednodušších projektů, které představují řešení bez volně programovatelného řídícího systému. Logická funkce zařízení je dána jednoúčelovou řídící jednotkou (např. ekvitermní regulátor kotle) nebo případně reléovou automatikou.

Ve složitějších projektech jsou pro realizaci řízení navrženy volně programovatelné logické automaty PLC. Nejsložitější řešení představují projekty s několika subsystémy, které jsou autonomně řízeny jednotlivými řídícími jednotkami PLC, které vzájemně koordinují svoji činnost na základě okamžitých podmínek technologického procesu, tzv. distribuovaný řídící systém.

Výše popsané funkce je možno realizovat pouze spolehlivými řídícími systémy, s výkonným komunikačním protokolem. Dalším důležitým požadavkem z hlediska komunikace je způsobilost pro připojení modemu nebo radiomodemu pro přenos dat na větší vzdálenosti nebo připojení k Internetu. Námi dodávané řídící systémy firem Siemens, SAIA nebo Mitsubishi bohatě splňují nutné požadavky pro výše uvedené úkoly a navíc díky celkové paletě možných řešení dokážeme zajistit i optimální ekonomiku projektu tak, aby poměr kvality a ceny byl co nejvyšší.

Další neméně důležitou funkcí řídícího systému je styk s obsluhou. Zde opět nabízíme celou škálu řešení. Nejjednodušší je ovládání jednotlivých prvků z panelu rozvaděče pomocí diskrétních přepínačů, kontrolek a indikačních přístrojů. Tento způsob ovládání je pro obsluhu jednoduchý, ale při větším počtu ovládacích prvků se stává poněkud nepřehledným. Další možností je použití operátorských panelů, s vysokým krytím, které jsou určeny pro práci v průmyslovém prostředí. Naše firma nabízí celou škálu typů těchto panelů od firem Exif a Brijer, kde je možno vybírat z celé škály panelů od nejjednodušších panelů vybavených pouze alfanumerickým displejem a několika tlačítky pro ovládání, až po panely s grafickou dotykovou obrazovkou (tzv. Touch Screen), kde je možno například zobrazit celou technologii pomocí blokového schéma na obrazovce a jednotlivé funkce vyvolávat pouhým dotykem obrazovky.

Nejvyšší formou ovládání technologie je podobně, jako v případě grafického operátorského panelu, ovládání z dispečerské stanice, která je tvořena osobním počítačem PC. Na ní je v grafické formě zobrazena technologie. Tento typ ovládání se nazývá vizualizace a zdaleka neobsahuje pouze ovládaní a sledování procesu jako takové, ale zahrnuje další funkce jako:

  • Správa poruch
  • Archivace důležitých stavů
  • Vazba na nadřízený nebo podnikový informační systém
  • Distribuované ovládání s přidělením oprávnění
  •  Sledování a ovládání technologie přes internet

Snahou naší firmy je nabídnout zákazníkovi optimální řešení, jak z hlediska spolehlivosti tak i z hlediska ceny. Proto již ve fázi tvorby zadání s ním úzce spolupracujeme, tak aby celkový efekt byl maximální. Při stanovení zadání nabízíme v prvé řadě standardní řešení, ale pokud dospějeme k závěru, že není pro našeho klienta v důležitých ukazatelích optimální, nebojíme se originální realizace. Proto také poskytujeme širokou konzultační činnost, abychom naše služby co nejvíce zkvalitnili.